Hay thì share!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Theo thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT (29/8/2019), quy định tốc độ xe cơ giới khi tham gia giao thông như sau:

Quy định tốc độ tối đa
Quy định tốc độ tối đa

Lưu ý:

 • Xe gắn máy: theo định nghịa trong luật, Xe gắn máy là phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Còn xe trên có tốc độ thiết kế trên 50km/h (loại phổ biến ở Việt Nam) trong luật gọi là xe mô tô.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •